Wie zijn wij

Wie zijn wij

De vereniging Itihad is opgericht op 11 april 2013. We zijn begonnen met een klein groepje in een kleine ruimte. Een paar maanden later hebben we een groter pand gehuurd via Woonforte aan de Sterrenlaan 43. Er kwamen steeds meer leden bij onze vereniging en we zijn uiteindelijk gegroeid naar een grote vereniging. Omdat ons huidige pand te klein voor ons is geworden hebben we samen besloten om opzoek te gaan naar een nieuwe grotere pand. We zijn de afgelopen jaren hard bezig geweest met het verzamelen van geld en het organiseren van benefieten. We hebben ons doel Alhamdulilah gehaald. Een paar maanden geleden hebben we onze nieuwe pand gekocht aan de Troubadourweg 1-3.

Het Bestuur

Saddik Belaidi

Voorzitter

Mailoud Mazraoui

Secretaris

Mohamed Karkach

Penningmeester

Missie

“De kansen van moslims in Alphen a/d Rijn en omstreken vergroten zodat zij succesvol kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij in het algemeen en in de Alphense maatschappij in het bijzonder. Dit met behoud van de eigen islamitische identiteit.”

Visie

“Het samenbrengen van de moslimgemeenschap in Alphen en ze daarbij de mogelijkheid bieden om het beste uit zichzelf te halen en hun broeders en zusters daarbij te motiveren.” Hierbij willen wij benadrukken dat de gemeenschap daarbij in zijn geheel betrokken wordt; man, vrouw, kind, jong en oud. Juist de dynamiek van de verschillende doelgroepen en leeftijden kan de vereniging tot successen bewegen. Samen staan we sterk. Actuele zaken die in de samenleving spelen zoals probleemjongeren, hoge werkeloosheid, emancipatie van de vrouw en ouderenzorg moeten vanuit de gemeenschap zelf aangepakt worden. De vereniging wil hiervoor een platform bieden. Om dit te kunnen realiseren willen wij een breed scala aan activiteiten vanuit de verenging ontplooien. Een aantal activiteiten wordt al gerealiseerd zoals Arabisch onderwijs voor kinderen en vrouwen. Daarnaast willen wij de leden om -en bijscholing bieden, zodat zij succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt en daarmee maatschappelijk en economisch sterker staan. Andere activiteiten kunnen onder andere zijn; opvoed cursussen voor de ouders, sport en spel voor jongeren, educatieve lessen (in de moeder taal) op het gebied van gezondheid, onderwijs etc, en gezamenlijke viering van de islamitische feesten.

De vereniging Itihad is opgericht op 11 april 2013

Over Ons